Логотип, Центральная биохимическая лаборатория, анализ воды Киев, биохимическая анализ воды

«Випробувальна лабораторія обєктів довкілля»

Главная > Аналіз відходів

Аналіз відходів

Вид дослідження Кількість показників Ціна, грн
Токсикологічний 40 4500,00

В процесі виготовлення будь-якої продукції, крім самих виробів, є відходи. Залежно від того, наскільки оснащене виробництво, його технічної бази, особливостей, відходи можуть бути токсичними, безпечними. Під першими прийнято розуміти речовини, здатні завдати шкоди людському організму. Вони несуть токсикологічну, радіаційну, хімічну загрозу природі, людям. Щоб зрозуміти наскільки небезпечні ті чи інші залишки виробничої діяльності проводять аналіз відходів. Завдяки таким дослідженням стає простіше з'ясувати з чим доводиться мати справу.

Відходи виробництва і контроль за ними

Під аналізом відходів прийнято мати на увазі хімічні дослідження зразків в лабораторії. При цьому фахівці виявляють в них вибухонебезпечні, радіаційні, токсичні, хімічні, інші сполуки. На підставі виявлених речовин прийнято встановлювати клас небезпеки залишків виробничої діяльності. В даний час всі наявні на території країни підприємства, заводи, організації, що виробляють в процесі своєї діяльності небезпечні речовини, повинні мати паспорт на відходи. Він видається на такі типи відходів: мінеральні, рідкі, скляні, будівельні, поліетиленові, пластмасові, побутові, харчові, чорних і кольорових металів, каналізаційні, залізобетонні, азбестові. Для того щоб пройти процедуру паспортизації юридичні особи повинні надати в контролюючі державні органи вичерпні відомості про свою діяльність, технології виробництва, які матеріали застосовуються для виготовлення продукції, як вони утилізуються. Також вони дають дані про походження відходів, їх склад, клас небезпеки.

При цьому інформація про утворення, використання і утилізацію відходів відповідає технологічним картами і регламенту. Що стосується класу, то його підприємство не може визначити самостійно, так як установкою займається спеціалізована акредитована лабораторія. Вона видає протокол досліджень, де вказується клас небезпеки відходів.

          Як проводиться аналіз

При проведенні аналізу необхідно дотримуватися певних правил, регламенту. Проби відбираються безпосередньо звідти, де утворюються відходи. Зразки беруться в присутності представника компанії, заводу, підприємства. Проби можуть бути точковими і змішаними. При першому варіанті вони збираються таким чином, щоб відобразилася частина відходів. Досягти цього можна за допомогою методу конверта. Отримані проби упаковуються в метал, скло, поліетилен. При цьому пишеться акт забору проб. У ньому прописується: хто збирав матеріал, назва відходів, коли збирався зразок, адреса юридичної особи, найменування фірми. До кожної проби додається супровідний талон із зазначенням виду відходів. Все упаковується в товсті поліетиленові пакети, які забезпечать цілісність матеріалів.

При транспортуванні проб враховуються: летючість, хімічна активність, ступінь дисперсності, особливості відходів, їх агрегатний стан. Перевірка на наявність в матеріалах частинок: нафтопродуктів, летючих галогенорганічних з'єднань, фенолів, поліциклічних вуглеводнів, органічних кислот, хлорфенолів, відбувається в лабораторії. Якщо для дослідження були взяті відходи металургійної промисловості, то вони аналізуються на наявність: цинку, ртуті, марганцю, заліза, хрому, кальцію, нікелю, кадмію.

На підставі зібраної інформації складається протокол. Саме в ньому прописується вирахувана ступінь небезпеки. На поточний момент прийнято виділяти такі:

  • I – що містять ртуть
  • II – що містять нафту
  • III - токсичні
  • IV - малонебезпечні

При цьому враховується агрегатний стан, летючість, хімічна активність, дисперсність, наявність у відходах певних хімічних елементів. На підставі їх відбувається віднесення до тієї чи іншої групи зі згаданих вище.

На цей час багато лабораторій в нашій країні мають необхідний рівень акредитації. Вони вам допоможуть провести аналіз відходів. Краще знати з чим вам доводиться мати справу, щоб максимально захистити себе.

Статья на русском | Статья на украинском