Логотип, Центральная биохимическая лаборатория, анализ воды Киев, биохимическая анализ воды

«Випробувальна лабораторія обєктів довкілля»

Главная > Аналіз стічних вод

Аналіз стічних вод

Вид дослідження Кількість показників Ціна, грн
Стічні води
(Господарсько-побутові)
30 2800,00
Стічні води
(Дощові)
6 1800,00
Стічні води
(Промислові)
30 3500,00
Стічні води
(Промислові)
15 2500,00

Аналіз поверхневих та стічних вод

Під час життєдіяльності будь-якого створення формуються відходи. Людство тут б'є всі рекорди. Якщо не говорити про промисловість, то із звичайного побуту щодня виходять такі види відходів: тверді побутові та стічні води. Щоб переконатися в тому, наскільки останні чисті, необхідно періодично проводити аналіз стічних вод.

Що таке стічні води, хто проводить аналіз

Стоки - забруднена внаслідок діяльності людини рідина, що скидається в водотоки, водойми, що йде в глибокі ґрунтові шари. Стічні води бувають: побутовими і промисловими. Відрізняються між собою складом. Перші включають в себе домішки, які умовно поділяються на такі категорії: біозабруднювачі, мінеральні сполуки, органічні речовини. Візуально такі води являють собою забарвлену зі специфічним запахом рідину з різними домішками різних розмірів і природи. Навіть дивлячись на таку воду стає зрозуміло, що не можна допустити її потрапляння в ґрунт, водойма. Перед тим, як скинути, стічні води слід піддати очищенню. Що саме в них не так зможе показати тільки якісно проведений аналіз.

Аналіз - визначення мікробіологічного і хімічного складу вод в умовах лабораторії. В результаті досліджень вдається підібрати відповідний метод утилізації стічних вод, відрегулювати роботу існуючих систем очищення. Проводити аналіз стоків може тільки спеціалізована організація, яка пройшла відповідну акредитацію, сертифікацію. Тільки від таких лабораторій протоколи досліджень матимуть юридичну силу. У цих організаціях працюють фахівці, які можуть провести правильно відбір проб.

Проведення аналізу

Результати проведеного аналізу будуть достовірними лише в тому випадку, якщо буде правильно взята проба на дослідження. Для аналізу потрібна тара об'ємом не менше 1 літр. Її необхідно добре вимити, сполоснути проточною водою. Якщо проводиться бактеріологічний аналіз, то ємність, перед взяттям проб, стерилізується. Відповідно до правил тара повинна ополіскуватись тією рідиною, що береться на перевірку. Заповнювати ємність водою слід так, щоб від горла до верхнього краю залишалося трохи простору. Після забору зразок відвозять в лабораторію протягом пари годин. Точно так береться арбітражна проба. Важливо не допустити відстоювання води, так як тоді зміниться хімічний склад і кількість мікроорганізмів в ній.

На проведення аналізу стоків потрібно не менше 2-х діб. Якщо досліджуються стоки заміського будинку, то тут немає необхідності в повній діагностиці. Не потрібно виявляти відсоток цинку, міді, миш'яку. Досить буде з'ясувати якість рідини за деякими показниками:

 • Запах. Норматив по даному параметру становить 2 бали
 • Кольори. Чим більше буде цей показник, тим буде потрібно більш глибоке очищення стоків. Даний параметр пов'язаний з органікою, тому якщо він високий, то потрібна біологічна чистка. У водоймах ці дані не повинні бути більше 20 градусів.
 • Мутність. Вона залежить від кількості у воді суспензій.
 • рН. Цей параметр на виході стоків з системи очищення повинен бути 6-8,5
 • Температура.
 • Сухий залишок. Тут мається на увазі нефільтрована проба
 • Щільний залишок. Його виявляють у фільтрату стічних вод. Цей показник не повинен перевищувати 10 г / л. Воно актуальне для мікроорганізмів, що очищають стоки.
 • Маса опадів в певній кількості стоків. Даний показник важливий для відстійника.

На передньому плані представляють параметри БПК і ХПК. Обидва показують відсоток в воді органічних сполук. Органіка в першій ситуації гаситься мікроорганізмами, у другій - хімічними речовинами. Також в лабораторії в стоках визначають наявність: амонію, нітратів, нітритів. Також важливо виявити відсоток сульфатів і хлоридів, кількість розчиненого в рідині кисню.

Якщо вам не байдуже ваше здоров'я і здоров’я ваших близьких, важливо своєчасно аналізувати стічні води. Такі дослідження допоможуть налагодити правильну роботу системи очищення, що в майбутньому дасть можливість позбутися від безлічі проблем.

 

Стічні води – це комунальні та промислові стоки населених місць (побутові, виробничі, дощові з вулиць), використані людиною і відведені після користування.

Господарсько-побутові води характеризуються відносно стабільним складом і високим органічним забрудненням, найбільш вагомий показник органічного забруднення - біологічне споживання кисню (БСК). Також до основних показників, що характеризують стічну воду належать розчинений кисень, зважені речовини, азот амонійний, нітрити, нітрати. При повному обстеженні стоків визначаються сухий залишок, хлориди, водневий показник, поверхнево-активні речовини, поліфосфати, сульфати.

За походження стічні води поділяють на:

 • промислові стічні води, дуже різноманітні за спектром забруднювачів;
 • сільськогосподарські стічні води, у них високий вміст органічних сполук, суспендованих часток, сполук нітрогену і фосфору;
 • Побутові стічні води, які містять органічні речовини, сполуки нітрогену і фосфору, ПАР.

Важливе значення має мікробіологічний склад стічних вод, який оцінюється за загальним мікробним числом, індексом БГКП. Господарсько- побутові води є суттєво небезпечними в епідеміологічному відношенні, в зв’язку з вмістом патогенних мікроорганізмів: патогенних ентеробактерій, коліфагів, кишкових ентерококів, синьогнійної палички.

Промислові стічні води суттєво відрізняються від побутових. Для таких вод характерно наявність специфічних компонентів та токсичних речовин (хром, фенол, мідь, залізо та інші.)

У нас ви зможете провести повний комплексний аналіз поверхневих та стічних вод. Ми допоможемо вам достовірно визначити ступінь забрудненості води, за результатами випробувань проведених нашими спеціалістами, обєктивно , компетентно та професійно. Висококваліфіковані співробітники і високоточне обладнання в сумі дають нам високу точність результатів в найкоротші терміни. Наші численні клієнти, вже переконалися в достовірності і найвищій якості проведених нами аналізів.

Аналіз стічних вод проводиться для оцінювання ступеня впливу підприємств або інших об'єктів на водойми чи каналізацію, оцінювання працездатності та ефективності очисних систем, при розробці допустимих норм забруднення для даних підприємства.

Необхідність проведення аналізу стічних вод чітко закріплені в «Правилах прймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів Ураїни» від 19.02.2002р. №37, згідно з якими всі підприємства, установи і організації, юридичні та фізичні особи, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, які скидають свої стічні води в системи каналізації міста зобов'язані здійснювати вибірковий контроль та використовувати результати аналізу для встановлення режиму і норми скиду забруднюючих речовин у систему каналізації населеного пункту. Такий контроль можна провести в лабораторіях, акредитованих в даній галузі акредитації.

Акредитована випробувальна лабораторія об׳єктів довкілля ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія» пропонує свої послуги використовуючи регламентовані методи аналізу поверхневих та стічних вод.

 • Аналіз господарсько-побутових і промислових стічних вод - 30 показників;
 • Аналіз зливових стічних вод - 30 показників;
 • Аналіз води із поверхневих водоймів (річки, ставки, озера) - 30 показників;
 • Аналіз води плавальних басейнів - 20 показників;

При дослідженні поверхневих та стічних вод, ми проводимо хімічний і мікробіологічний аналіз, досліджуємо санітарні та специфічні показники враховуючи джерела забруднення. Завдяки нашим висновкам і рекомендаціям ви зможете вибрати оптимальний спосіб водоочищення, зберігаючи при цьому не тільки своє здоров'я, але і навколишнє середовище.

Статья на русском | Статья на украинском