Логотип, Центральная биохимическая лаборатория, анализ воды Киев, биохимическая анализ воды

«Випробувальна лабораторія обєктів довкілля»

Главная > Аналіз питної води з джерел централізованого водопостачання (артсвердловини, поверхневі водойми)

Аналіз питної води з джерел централізованого водопостачання (артсвердловини, поверхневі водойми)

Аналіз питної води з джерел централізованого водопостачання (артсвердловини, поверхневі водойми)

Джерелами води для централізованих систем господарсько-питного водопостачання можуть служити як прісні поверхневі водойми (ріки, озера , водосховища), так і підземні води (між пластові: напірні-артезіанські та ненапірні). В умовах децентралізованого (місцевого) водопостачання частіше використовують підземні (грунтові) води, а також джерела.

Порівняно з підземними водами, для поверхневих характерні велика кількість завислих речовин, низька прозорість, підвищена кольоровість за рахунок гумінових речовин, що вимиваються з ґрунту, більш високий вміст органічних сполук, наявність мікрофлори, присутність у воді розчиненого кисню. Відкриті водойми легко забруднюються ззовні, тому з епідеміологічної точки зору є потенційно небезпечними.

Найкращою є ситуація, коли вода у джерелі водопостачання за своєю якістю повністю відповідає сучасним уявленням про доброякісну питну воду. Така вода не потребує ніякої обробки і необхідно лише не погіршити її якість на етапах забору з джерела та подачі споживачам. Але знезаражування питної води передбачається санітарними вимогами. Такими джерелами можуть бути лише деякі підземні міжпластові води, найчастіше – артезіанські (напірні). В усіх інших випадках вода в джерелі, особливо поверхневому, потребує поліпшення якості: зменшення каламутності (прояснення) і кольоровості (знебарвлення), позбавлення від патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів (знезараження), інколи покращення хімічного складу шляхом спеціальних методів обробки (опріснення, пом’якшення, дефторування, фторування, знезалізнення тощо).

Аналіз питноі води

Ми пропонуємо вам повний розширений аналіз питноі води з джерел водопостачання за показниками якості та безпечності, відповідно до вимог ДСТУ 4808:2007:

І.Санітарно-хімічні показники:

 • 1. Запах:;
 • при t 20 0 С, бали;
 • при t 60 0 С, бали;
 • 2. Смак та присмак, бали;
 • 3. Каламутність, НОК;
 • 4. Забарвленість, градуси
 • 5. Водневий показник, од. рН;
 • 6. Сухий залишок, мг/дм3;
 • 7. Загальна жорсткість, ммоль/дм3;
 • 8. Кальцій, мг/дм3;
 • 9. Магній, мг/дм3;
 • 10. Загальна лужність, ммоль/дм3;
 • 11. Хлориди, мг/дм3;
 • 12. Сульфати, мг/дм3;
 • 13. Поліфосфати, мг/дм3;
 • 14. Хлор залишковий вільний, мг/дм3;
 • 15. Азот нітратний, мг/дм3;
 • 16. Азот нітритний, мг/дм3;
 • 17. Азот амонійний, мг/дм3;
 • 18. Хром загальний, мг/дм3;
 • 19. Озон залишковий, мг/дм3;
 • 20. Розчинений кисень, мгО2/дм3;
 • 21. Перманганатна окиснюваність, мгО/дм3;
 • 22. Біохімічне споживання кисню ( БСК5), мгО2/дм3;
 • 23. Алюміній, мг/дм3;
 • 24. Бор, мг/дм3;
 • 25. Залізо загальне, мг/дм3;
 • 26. Кадмій, мг/дм3;
 • 27. Кобальт, мг/дм3;
 • 28. Марганець, мг/дм3;
 • 29. Мідь, мг/дм3;
 • 30. Молібден, мг/дм3;
 • 31. Мишꞌяк, мг/дм3;
 • 32. Ртуть, мг/дм3;
 • 33. Нікель, мг/дм3;
 • 34. Свинець, мг/дм3;
 • 35. Цинк, мг/дм3;
 • 36. Фториди, мг/дм3;
 • 37. Нафтопродукти, мг/дм3;
 • 38. Феноли, мг/дм3;
 • 39. Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР), мг/дм3;

ІІ. Мікробіологічні показники:

 • 40. Число бактерій в 1 см3 води, (ЗМЧ) при 37°С, , КУО/см3;
 • 41. Число бактерій коліформних мікроорганізмів (індекс БГКП), КУО / 100 см3;
 • 42. Число фекальних коліформ – індекс ФК, КУО /100 см3;
 • 43. Число патогенних мікроорганізмів, КУО /дм3;
 • 44. Число коліфагів, БУО /дм3;
 • 45. Кишкові ентерококи, КУО /100 см3;
 • 46. Спори сульфітредукувальних клостридій, КУО /20 см3.

Ми готові запропонувати вам аналізи за індивідуальним набором показників. Звертайтеся в нашу випробувальну лабораторію, і ви отримаєте не тільки необхідні висновки та рекомендації, але і якісний та професійний сервіс.

Статья на русском | Статья на украинском