Логотип, Центральная биохимическая лаборатория, анализ воды Киев, биохимическая анализ воды

«Випробувальна лабораторія обєктів довкілля»

Главная > Аналіз міських і промислових стічних вод

Аналіз міських і промислових стічних вод

Аналіз міських і промислових стічних вод

Одним із основних джерел забруднення поверхневих водоймів та грунтів є стічні води (особливо неочищені або недостатньо очищені), що утворюються в наслідок використання води у побуті, на промислових підприємствах, тваринницьких та птахівницьких комплексах тощо.

Промислові стоки які утворюються на підприємствах виводяться за допомогою спеціальних каналізаційних колекторів. Ступінь забруднення такої води часто залежить від діяльності даного підприємства. Вони в своєму складі можуть містити як органічні, так і неорганічні забруднення: нафтопродукти, феноли, хром, жири та масла, важкі метали і т.д., які створюють найбільшу небезпеку для екології.

Наша випробувальна лабораторія проводить аналіз міських і промислових стічних вод. Такий аналіз дозволить визначити специфіку і спектр забруднювачів промислових, а також міських стоків, що скидаються в каналізацію. Ми також проводимо повторний аналіз на виході води із спеціальних очисних споруди, для визначення ступеня очищення води, а також щодо відповідності дозволеному рівню забруднення.

Наявність токсичних речовин у воді головним чином пов’язана із забрудненням водойм промисловими стічними водами. В цих випадках ознайомлення з технологією виробництва, санітарною обстановкою або з клінічною картиною виниклих захворювань дає можливість вирішувати питання про те, якими дослідженнями треба доповнити програму аналізу води.

Ми пропонуємо базовий хімічний та мікробіологічний аналіз стічних вод за наступними показниками:

І.Санітарно-хімічні показники:

 • 1. Амоній, мг/дм3;
 • 2. Біохімічне споживання кисню (БСК5), мгО2/дм3;
 • 3. Водневий показник( рН), од. рН;
 • 4. Завислі речовини, мг/дм3;
 • 5. Нафтопродукти, мг/дм3;
 • 6. Залізо загальне, мг/дм3;
 • 7. Нітрати, мг/дм3;
 • 8. Нітрити, мг/дм3;
 • 9. Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР), мг/дм3;
 • 10. Сульфіди, мг/дм3;
 • 11. Сухий залишок, мг/дм3;
 • 12. Температура, мг/дм3;
 • 13. Поліфосфати, мг/дм3;
 • 14. Хімічне споживання кисню (ХСК), мгО2/дм3;
 • 15. Сульфати, мг/дм3;
 • 16. Забарвленість, мг/дм3;
 • 17. Хлориди, мг/дм3;
 • 18. Розчинений кисень, мгО2/дм3;
 • 19. Запах, бали;
 • 20. Перманганатна окиснюваність, мгО/дм3;
 • 21. Феноли, мг/дм3;
 • 22. Мідь, мг/дм3;
 • 23. Хром загальний, мг/дм3;
 • 24. Жири та масла, мг/дм3;

ІІ. Мікробіологічні показники:

 • 25. Сапрофітні мікроорганізми в 1см3;
 • 26. Індекс лактозопозитивних кишкових паличок , КУО в 1дм3;
 • 27. Індекс кишкової палички, КУО в 1дм3;
 • 28. Ентерококи, КУО в 1дм3;
 • 29. Індекс стафілококів, КУО в 1дм3;
 • 30. Фаги кишкових паличок, в 1дм3;
 • 31. Патогенні ентеробактерї, в 1дм3;
 • 32. Синьогнійна паличка, КУО в 1дм3.

Ми готові запропонувати вам аналізи за індивідуальними наборам показників. Звертайтеся в нашу випробувальну лабораторію, і ви отримаєте не тільки необхідні висновки і рекомендації, але і якісний та професійний сервіс.

Статья на русском | Статья на украинском