Логотип, Центральная биохимическая лаборатория, анализ воды Киев, биохимическая анализ воды

«Випробувальна лабораторія обєктів довкілля»

Главная > Аналіз питної води систем централізованого водопостачання (аналіз водопровідної води)

Аналіз питної води систем централізованого водопостачання (аналіз водопровідної води)

Аналіз питної води систем централізованого водопостачання (аналіз водопровідної води)

Від ступеня очищення води на міських водопроводах у значній мірі залежить стан здоров’я населення, тому що через воду можуть розповсюджуватись інфекційні захворювання (черевний тиф, дизентерія, холера, тощо). Постійне піклування про здоров’я людей обумовило високі вимоги до якості води для питних і господарських потреб.

Якість води в природних джерелах визначається вмістом в ній різних домішок органічного і мінерального походження та наявністю мікроорганізмів. Ці домішки можуть знаходитись у воді у вигляді розчинних речовин, колоїдів і нерозчинних часток. У переважній більшості поверхневих вод живуть різні мікроорганізми – бактерії, віруси, найпростіші, а також мікроскопічні водорості й гриби. Серед них зустрічаються як нешкідливі для здоров’я людей, так і такі, що здатні викликати захворювання, їх прийнято називати патогенними. Наявність таких мікроорганізмів у воді робить її потенційно небезпечною для здоров’я, причому як при прийомі її всередину, так і при митті або купанні.

В залежності від джерела централізованого водопостачання, особливо якщо це поверхневі водойми, вода перед тим, як подається в водопровідні системи, як правило проходить кілька етапів очищення.

Етапи очистка води:

 • Механічна очистка - проводитися видалення піску, сміття, мулу, і інших речовин;
 • Хімічне очищення - проводитися нейтралізація і очищення органічних домішок, і зниження жорсткості води, приведення параметрів води до затверджених стандартами;
 • Бактеріологічна очистка - проводитися знищення бактерій за допомогою хлорування, озонування, і ультрафіолетових променів.

Не дивлячись на таку тривалу процедуру очищення питної води, іноді якість води не забезпечується в повній мірі, так як вода в більшості подається по зношених трубах. Наприклад, при проведенні ремонтних робіт в водопровідні труби часто можуть потрапляти різні забруднення, які роблять з очищеної води непридатну для вживання рідину.

Найнадійніший спосіб отримання об׳єктивного аналізу води - це звернення до професіоналів своєї справи, якими є ми. За результатами проведеного нами аналізу ви зможете дізнатися про якість води яку вживаєте, чи потрібно вам встановлювати фільтр очищення води, також визначити які системи саме вам для цього необхідні. Ми можемо провести додатковий аналіз води після установки такої системи, для перевірки ефективності роботи даного фільтру.

Ми пропонуємо вам аналіз питноі води з водопровідної мережі та резервуарів чистої води (РЧВ) за показниками якості та безпечності, відповідно до вимог ДСТУ 7525:2014 та ДСанПіН 2.2.4-171-10 як базовий скорочений так і повний поглиблений (41 показник):

Базовий скорочений аналіз питної води включає: органолептичні показники якості, основні фізико-хімічні, деякі санітарно-токсикологічні та мікробіологічні показники, що характеризують безпечність вживаної води. Ми порпонуємо такий вид аналізу по 27 показниках.

І.Санітарно-хімічні показники:

 • 1. Запах:;
 • при t 20 0 С, бали
 • при t 60 0 С, бали
 • 2. Смак та присмак, бали;
 • 3. Каламутність, НОК;
 • 4. Забарвленість, градуси;
 • 5. Водневий показник, од. рН;
 • 6. Сухий залишок, мг/дм3;
 • 7. Загальна жорсткість, ммоль/дм3;
 • 8. Хлориди, мг/дм3;
 • 9. Сульфати, мг/дм3;
 • 10. Поліфосфати, мг/дм3;
 • 11. Амоній, мг/дм3;
 • 12. Нітрити, мг/дм3;
 • 13. Нітрати, мг/дм3;
 • 14. Перманганатна окиснюваність, мгО/дм3;
 • 15. Алюміній, мг/дм3;
 • 16. Залізо загальне, мг/дм3;
 • 17. Марганець, мг/дм3;
 • 18. Мідь, мг/дм3;
 • 19. Фториди, мг/дм3;
 • 20. Хлор залишковий вільний, мг/дм3;

ІІ. Мікробіологічні показники:

 • 21. Число бактерій в 1 см3 води, (ЗМЧ) при 37°С, КУО/см3;
 • 22. Число бактерій коліформних мікроорганізмів (індекс БГКП), КУО /100 см3;
 • 23. Число фекальних коліформ – індекс ФК, КУО /100 см3;
 • 24. Число патогенних мікроорганізмів, КУО /дм3;
 • 25 Число коліфагів, БУО /дм3;
 • 26. Кишкові ентерококи, КУО /100 см3;
 • 27. Спори сульфітредукувальних клостридій, КУО /20 см3;

Якщо вам необхідно провести повний поглиблений хімічний аналіз питної води, який доповнюється дослідженнями мікроелементного складу та на забруднюючі речовини, ми пропонуємо додатковий перелік випробувань по показниках:

І.Санітарно-хімічні показники:

 • 1. Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР), мг/дм3;
 • 2. Хром загальний, мг/дм3;
 • 3. Озон залишковий, мг/дм3;
 • 4. Бор, мг/дм3;
 • 5. Кадмій, мг/дм3;
 • 6. Кобальт, мг/дм3;
 • 7. Молібден, мг/дм3;
 • 8. Мишꞌяк, мг/дм3;
 • 9. Ртуть, мг/дм3;
 • 10. Нікель, мг/дм3;
 • 11. Свинець, мг/дм3;
 • 12. Цинк, мг/дм3;
 • 13. Нафтопродукти, мг/дм3;
 • 14. Феноли, мг/дм3.

Ми готові запропонувати вам повний аналіз води, скорочений базовий та за індивідуальним набором показників. Звертайтесь в нашу випробувальну лабораторію об׳єктів довкілля і ми вам надамо якісний та кваліфікований сервіс!

Статья на русском | Статья на украинском