Прейскурант цены на анализ воды 
Логотип, Центральная биохимическая лаборатория, анализ воды Киев, биохимическая анализ воды

«Випробувальна лабораторія обєктів довкілля»

Главная > Прейскурант
Назва об’єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаютьсяПозначення нормативних документів на методи випробуваньВартість роботи
І. Фізико-хімічні випробування
Вода питна Визначення запаху при t 20 0 С ГОСТ 3351-74. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення запаху при t 60 0 С ГОСТ 3351-74. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення смаку та присмаку ГОСТ 3351-74. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначання каламутності ГОСТ 3351-74. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення забарвленості ГОСТ 3351-74. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення водневого показника ДСТУ 4077-2001. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення сухого залишку ГОСТ 18164-72. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення жорсткості загальної ГОСТ 4151-72. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення кальцію ДСТУ ISO 6058:2003. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення магнію (визначення сумарного вмісту кальцію та магнію) ДСТУ ISO 6059:2003. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення загальної лужності ДСТУ ISO 9963-1:2007. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення хлоридів ГОСТ 4245-72. Ціну уточнюйте у менеджера
ДСТУ ISO 9297:2007.
Визначення сульфатів ГОСТ 4389-72. Ціну уточнюйте у менеджера
Вода питна Визначення поліфосфатів ГОСТ 18309-72. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення хлору залишкового вільного ГОСТ 18190-72. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення нітратів, азоту нітратного. ГОСТ 18826-73. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення нітритів, азоту нітритного. ГОСТ 4192-82. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення амонію, азоту амонійного. ГОСТ 4192-82. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення хрому загального МВВ 081/12-0114-03 Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення озону залишкового ГОСТ 18301-72. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначання розчиненого кисню ДСТУ ISO 5813:2004. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення перманганатної окиснюваності МВВ 081/12-0016-01. Ціну уточнюйте у менеджера
ГОСТ 23268.12-78.
Визначення біохімічного споживання кисню.(БСК5) МВВ 081/12-0014-03. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення алюмінію ГОСТ 18165-89. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення бору МВВ 114-12-98 Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення заліза загального ГОСТ 4011-72. Ціну уточнюйте у менеджера
МВВ 109-12-98.
Визначення кадмію МВВ 103-12-98. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення кобальту МВВ 93-12-98. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення марганцю ГОСТ 4974-72. Ціну уточнюйте у менеджера
МВВ 90-12-98.
Визначення міді ГОСТ 4388-72. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення молібдену ГОСТ 18308-72. Ціну уточнюйте у менеджера
МВВ 89-12-98.
Визначення мишяку ГОСТ 4152-89 Ціну уточнюйте у менеджера
Вода питна Вимірювання нікелю МВВ 112-12-98. Ціну уточнюйте у менеджера
Вимірювання свинцю МВВ 106-12-98. Ціну уточнюйте у менеджера
ГОСТ 18293-72.
Вимірювання цинку МВВ 116-12-98. Ціну уточнюйте у менеджера
ГОСТ 18293-72
Визначення фторидів ГОСТ 4386-89. Ціну уточнюйте у менеджера
МВВ 94-12-98.
Вимірювання нафтопродуктів МВВ 99-12-98. Ціну уточнюйте у менеджера
Вимірювання фенолів МВВ 081/12-0119-03. Ціну уточнюйте у менеджера
МВВ 104-12-98.
Визначення аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) КНД 211.1.4.017-95 Ціну уточнюйте у менеджера
МВВ 081/12-4555-00.
Вода відкритих водоймів та очищені стічні води. Вимірювання амонію МВВ 081/12-0106-03. Ціну уточнюйте у менеджера
Вимірювання біохімічного споживання кисню (БСК5) МВВ 081/12-0014-03. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення водневого показника( рН) МВВ 081/12-0317-06. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення завислих речовин КНД 211.1.4.039-95. Ціну уточнюйте у менеджера
Вимірювання нафтопродуктів МВВ 94-12-98. Ціну уточнюйте у менеджера
СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод». ч. 1, 1987г. С. 539-549
Визначення заліза загального МВВ 081/12-0175-05. Ціну уточнюйте у менеджера
МВВ 109-12-98.
Визначення нітратів КНД 211.1.4.027-95. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення нітритів КНД 211.1.4.023-95. Ціну уточнюйте у менеджера
Вода відкритих водоймів та очищені стічні води Визначення аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) КНД 211.1.4.017-95 Ціну уточнюйте у менеджера
МВВ 081/12-4555-00.
Вимірювання сульфідів МВВ 92-12-98. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення сухого залишку МВВ 081/12-0109-03. Ціну уточнюйте у менеджера
Вимірювання температури МВВ 081/12-0311-06. Ціну уточнюйте у менеджера
Вимірювання поліфосфатів МВВ 081/12-0005-01. Ціну уточнюйте у менеджера
Вимірювання хімічного споживання кисню (ХСК) МВВ 081/12-0019-01. Ціну уточнюйте у менеджера
Вимірювання сульфатів МВВ 081/12-0007-05. Ціну уточнюйте у менеджера
Вимірювання фенолів МВВ 081/12-0119-03. Ціну уточнюйте у менеджера
МВВ 104-12-98.
Визначення забарвленості МВВ 081/12-0020-01. Ціну уточнюйте у менеджера
Вимірювання хлоридів МВВ 081/12-0004-01. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення міді ГОСТ 4388-72. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення хрому загального МВВ 081/12-0114-03. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначання розчиненого кисню МВВ 081/12-0008-01. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення запаху ГОСТ 3351-74. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення перманганатної окиснюваності МВВ 081/12-0016-01. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення жирів та масел Ю.Ю. Лурьє «Аналитическая химия промышленных сточных вод» 1984г. стр. 288-289. Роздільне визначення жирів і масел. Ціну уточнюйте у менеджера
ІІ. Мікробіологічні випробування
Вода питна Визначення числа бактерій в 1 см3 води, що досліджується (ЗМЧ) при 37°С; МВ 10.2.1-113-2005. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення числа бактерій в 1 см3 води, що досліджується (ЗМЧ) при 22°С; МВ 10.2.1-113-2005. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення числа бактерій групи кишкових паличок (коліформних мікроорганізмів) в 1 дм3 води, що досліджується (індекс БГКП); МВ 10.2.1-113-2005. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення числа термостабільних кишкових паличок (фекальних коліформ – індекс ФК) в 100 см3 води, що досліджується; МВ 10.2.1-113-2005. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення числа патогенних мікроорганізмів в 1 дм3 води, що досліджується; МВ 10.2.1-113-2005. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення числа коліфагів в 1 дм3 води, що досліджується; МВ 10.2.1-113-2005. Ціну уточнюйте у менеджера
Вода питна, вода відкритих водоймів та очищені стічні води Виявлення спор сульфіторедукувальних анаеробів (клостридіум) ДСТУ ЕN 26461-1:2002 Ціну уточнюйте у менеджера
ДСТУ ЕN 26461-2:2002
Визначення термостійких різновидів Campylobacter ДСТУ ISO 17995:2008 Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення кишкових ентерококів ДСТУ ISO 7899-1- 2001. Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) ДСТУ ISO 10712-2003 Ціну уточнюйте у менеджера
Виявляння легіонелл (Legionella) ДСТУ ISO 11731:2005 Ціну уточнюйте у менеджера
Вода відкритих водоймів та очищені стічні води Визначення числа сапрофітних мікроорганізмів в 1см3 МУ №2285-81 Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення індекса лактозопозитивних кишкових паличок , КУО в 1дм3 МУ №2285-81 Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення індекса кишкової палички, КУО в 1дм3 МУ №2285-81 Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення ентерококів МУ №2285-81 Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення індекса стафілококів, КУО в 1дм3 МУ №2285-81 Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення фагів кишкових.паличок, в 1дм3 МУ №2285-81 Ціну уточнюйте у менеджера
Визначення патогенних ентеробактерій, в 1дм3 МУ №2285-81 Ціну уточнюйте у менеджера
ІІІ. Відбирання зразків (проб)
Вода питна, вода відкритих водоймів та очищені стічні води Відбирання зразків (проб) ДСТУ ІSО 5667.2:2003. Ціну уточнюйте у менеджера
ДСТУ ІSО 5667.3-2001.
ДСТУ ІSО 5667.10:2005
ДСТУ ІSО 5667.11:2005
ГОСТ 24481-80
КНД 211.1.0.009-94.