Типовые документы - образец протокола - Анализ воды 
Логотип, Центральная биохимическая лаборатория, анализ воды Киев, биохимическая анализ воды

«Випробувальна лабораторія обєктів довкілля»

Главная > Типовые документы - образец протокола

Типовые документы - образец протокола

ООО "Центральная биохимическая лаборатория" предлагаем Вашему вниманию образец протокола, который выдается после проведения анализов в нашей лаборатории. 

 


ПРОТОКОЛ №____

ЗРАЗОК

випробувань води централізованого і нецентралізованого

 господарсько-питного водопостачання

                                                                   від  12.10.2016р.

Замовник,адреса: Іванов Іван Іванович, м. Київ, пр. Паладіна 24, кв. 125

Найменування об′єкту випробувань: вода питна

Найменування джерела водопостачання, місце відбирання: водопровідний кран

Дата (число, година) взяття проби: 05.10.2016р. 09.15

Час надходження проби до ВЛ: 05.10.2016р. 11.00

Дата виконання випробувань: початок: 05.10.2016.. закінчення: 07.10.2016р.

Результати випробувань.

 

Назва  показника

Одиниці вимірювання

Результат вимірювання

Оцінка невизначеності вимірювань, δ

Значення нормативів за

стандартом.

НД  на методи випробувань

1

2

3

4

5

6

I. Органолептичні показники.

 

Запах за 20 °С

Запах під час нагрівання до 60 °С

бали

0

-

≤2

ГОСТ 3351-74.

бали

0

-

≤2

ГОСТ 3351-74.

Смак і присмак

бали

1

-

≤2

ГОСТ 3351-74.

Кольоровість

градуси

7,5

±50%

≤20

ГОСТ 3351-74.

Каламутність

мг/дм3

меньше 0,1

 

≤2,6

ГОСТ 3351-74.

II. Фізико-хімічні показники.

 

Водневий показник (рН)

одиниці рН

7,44

±0,05од.рН

6,5-8,5

ДСТУ

4077-2001.

Загальна жорсткість 

ммоль/дм3

5,69

±15%

≤7,0

ГОСТ 4151-72.

Загальна лужність

ммоль/дм3

8,0

±10%

 

ДСТУ ISO 9963-1:2007.

Залізо загальне (Fe)

мг/дм 3

меньше 0,1

 

≤0,2

ГОСТ 4011-72.

Кальцій (Са) 

мг/дм3

     

ДСТУ ISO 6058:2003.

Магній (Mg)

мг/дм3

     

ДСТУ ISO 6059:2003.

Марганець (Мn)

мг/дм 3

меньше 0,01

 

≤0,05;

ГОСТ 4974-72.

Мідь (Сu)

мг/дм 3

0,035

±25%

≤1,0

ГОСТ 4388-72.

Поліфосфати (за РО43+)

мг/дм 3

2,84

±30%

≤3,5

ГОСТ 18309-72

Хлориди

мг/дм3

30,13

±15%

≤250,0;

ГОСТ 4345-72

Сухий залишок 

(мінералізація загальна)

мг/дм 3

768,00

±10%

≤1000

ГОСТ 18164-72.

Сульфати

мг/дм 3

41,80

±10%

≤250,0;

ГОСТ 4389-72.

Цинк (Zn)

мг/дм 3

 

 

 

МВВ 116-12-98.

Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР)

мг/дм 3

 

 

 

МВВ

081/12-4555-00.

Нафтопродукти

мг/дм 3

 

 

 

МВВ 99-12-98.

Окиснюваність

перманганатна (КМпО4)

мг О/дм 3

2,24

±30%

≤5,0

ГОСТ

23268.12-78.

Розчинений кисень

мг О2/дм 3

 

 

 

ДСТУ ISO 5813:2004.

Біохімічне споживаня кисню (БСК5)

мг О2/дм 3

 

 

 

МВВ

 081/12-0014-03.

III.Санітарно-токсикологічні показники.

 

Алюміній (Аl)

мг/дм 3

 

 

 

ГОСТ 18165-89.

Амонійний

мг/дм3

0,13

±25%

≤0,5

ГОСТ 4192-82.

Бор (В)

мг/дм 3

 

 

 

МВВ 114-12-98

Кадмій (Cd) 

мг/дм 3

 

 

 

МВВ 103-12-98.

Кобальт (Со)

мг/дм 3

 

 

 

МВВ 93-12-98

Молібден (Мо)

мг/дм 3

 

 

 

ГОСТ 18308-72.

Миш'як (As)

мг/дм 3

 

 

 

ГОСТ 4152-89

Нітрити

мг/дм3

0,012

±25%

≤0,5

ГОСТ 4192-82.

Нітрати

мг/дм3

15,59

±15%

≤50,0

ГОСТ 18826-73.

Нікель (Ni)

мг/дм 3

 

 

 

МВВ 112-12-98.

Ртуть (Hg)

мг/дм 3

 

 

 

 

Свинець (Pb)

мг/дм 3

 

 

 

МВВ 106-12-98.

Фториди (F–) 

мг/дм 3

0,49

±15%

≤1,5

ГОСТ 4386-89.

Хром загальний (Сг)

мг/дм 3

 

 

 

МВВ

081/12-0114-03

 

 

Підпис особи, яка проводила випробування:

                   Біолог:                                                                                                  Підпис

 

Думки та тлумачення про відповідність якості питної води критеріям стандарту:

В досліджуваній  пробі питної води,  показники за якими проводились випробування  не перевищують допустимі значення санітарно-хімічних показників якості та безпечності питної води, що відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною». 

 

Начальник ВЛ об׳єктів довкілля

ТОВ «Центральна біохімічна лабораторія»:                                                      Підпис

 

М.П.